Điều kiện thu hồi nợ

Khách hàng khi yêu cầu cung cấp dịch vụ thu nợ khó đòi tại Công ty chúng tôi, khách hàng phải cung cấp đầy đủ hồ sơ chi tiết liên quan đến công nợ hiện có.

Sau đây là một số loại văn bản chứng từ cần thiết tại các dạng hợp đồng khác nhau để quý khách hàng có thể tham khảo.

Đối với hồ sơ thu nợ khó đòi phát sinh từ hợp đồng mua bán:

 • Công văn đòi nợ, khất nợ (nếu có)
 • Biên bản đối chiếu công nợ
 • Biên bản giao nhận hàng hóa(Phiếu xuất, nhập kho)
 • Hợp đồng kinh tế
 • Hóa đơn giá trị gia tăng
 • Chứng từ chuyển tiền (TM, CK)
 • Biên bản thanh lý hợp đồng (nếu có)....

Chú ý:

 • Đối với hàng hóa nhập khẩu cần bổ sung các tài liệu sau: chứng chỉ chất lượng, nguồn gốc xuất xử, tờ khai hải quan, vận đơn…
 • Đối với mua bán thiết bị máy móc quy định phải lắp đặt nghiệm thu thì trong hồ sơ cần cung cấp biên bản nghiệm thu lắp đặt đưa vào sử dụng

Đối với hồ sơ thu nợ khó đòi phát sinh từ hợp đồng gia công, chế tạo:

 • Công văn đòi nợ, khất nợ (nếu có)
 • Biên bản đối chiếu công nợ
 • Hóa đơn giá trị gia tăng
 • Hợp đồng kinh tế gia công
 • Biên bản giao nhận vật tư, nguyên liệu (Phiếu xuất, nhập kho)
 • Biên bản bàn giao thảnh phẩm sau khi gia công
 • Chứng từ chuyển tiền (TM, CK)
 • Biên bản thanh lý hợp đồng (nếu có)....

Thành lập doanh nghiệp trọn gói | Tư vấn PL hình sự | Tư vấn lĩnh vực hôn nhân và gia đình | Tư vấn xin giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm | Dịch vụ làm sổ đỏ | Dịch vụ kế toán Doanh nghiệp trọn gói

Đối với hồ sơ thu nợ khó đòi phát sinh từ hợp đồng thi công xây dựng, xây lắp:

 • Biên bản thanh lý hợp đồng (nếu có)
 • Chứng từ chuyển tiền (TM, CK)
 • Hóa đơn GTGT
 • Bản Quyết toán công trình
 • Hợp đồng kinh tế, phụ lục...
 • Biên bản nghiệm thu giai đoạn, tổng hợp
 • Biên bản bản giao công trình đưa vào sử dụng
 • Biên bản đối chiếu công nợ (nếu có)
 • Công văn đòi nợ, khất nợ (nếu có)
 • Các văn bản trao đổi qua lại giữa hai bên, các biên bản làm việc;

Đối với hồ sơ thu nợ khó đòi phát sinh từ vay mượn, hợp tác kinh doanh:

 • Biên bản thanh lý hợp đồng (nếu có)
 • Biên bản làm việc (nếu có)
 • Hơp đồng vay mượn (khế ước vay), hợp đồng HTKD, Biên bản thỏa thuận
 • Chứng từ chuyển tiền
 • Biên bản xác nhận nợ, tiền vay
 • Công văn đòi nợ, khất nợ (nếu có)

Biện pháp thu hồi nợ | Quy trình nghiệp vụ Điều kiện thu hồi nợ | Bảng giá thu hồi nợ

>>> Bài viết Quan tâm

Facebook chat
ẨN THÔNG BÁO [X]