Doanh nghiệp nên cử ai tiến hành thu hồi công nợ

- Có nhiều ý kiến cho rằng nên cử Lãnh đạo là người phụ trách thu hồi nợ vì đây là người có kiến thức, tầm nhìn, đặc biệt là có khả năng quyết định mọi việc ngay, không cần phải mất thời gian báo cáo, xin ý kiến. Đặc biệt người này sẽ thể hiện được cái uy trên tầm với người phụ trách thanh toán nợ của bên khách nợ. Việc thu hồi nợ sẽ dễ dàng hơn

Biện pháp thu hồi nợ  | Quy trình nghiệp vụ  |  Điều kiện thu hồi nợ  |  Bảng giá thu hồi nợ

- Cũng có ý kiến cho rằng, nên để Nhân viên của bộ phận thu hồi nợ hoặc nếu không là một nhân viên kế toán, bộ phận liên quan bất kỳ phụ trách, tùy vào tính chất phức tạp, giá trị của từng khoản nợ mà chọn những người nhân viên phù hợp. Làm như vậy sẽ giải quyết được vấn đề quá tải cho lãnh đạo với những sự vụ không cần thiết. 

- Có ý khiến khác lại cho rằng nên chọn người đang trực tiếp tương tác với khách nợ vì: Hiểu rõ về hồ sơ vụ việc và khoản nợ cần  thu hồi; Không mất thời gian nghiên cứu hồ sơ; Hiểu rõ về khách nợ: Tâm sinh lý, tính cách, thói :quen, sở thích: Không mất thời gian tìm hiểu về khách nợ. Hiệu quả cao hơn; Tránh cho khách nợ có cảm giác bị ép buộc, gây áp lực, truy nợ khi người đòi nợ không phải là người thường xuyên tương tác

Thuê xã hội đen đòi nợ có được pháp luật bảo vệ | Dịch vụ thu hồi nợ chuyên nghiệp - uy tín ở đâu? | Góp vốn bằng giấy nhận nợ có hợp pháp không?

Tuy nhiên theo ý  kiến của AZ thì khi lựa chọn người đi thu hồi công nợ các doanh nghiệp không nên cứng nhắc mà cần linh hoạt trong việc lựa chọn quyết định. việc lãnh đạo hay nhân viên đi thu hồi nợ cần căn cứ vào đặc điểm hồ sơ công nợ cần thu hồi như tính chất công nợ, giá trị công nợ và mức độ phức tạp của hồ sơ công nợ, đặc điểm của khách nợ, mối quan hệ giữa khách hàng và khách nợ mà đưa ra quyết định về người tiến hành thu hồi công nợ là ai.Tin liên quan

QUẢNG CÁO

Facebook chat
ẨN THÔNG BÁO [X]