Góp vốn bằng giấy nhận nợ có hợp pháp không?

Tôi và một người bạn có góp vốn kinh doanh, tôi góp tài sản là quyền sử dụng đất và nhà ở còn bạn tôi góp vốn bằng giấy nhận nợ. Tôi muốn hỏi trường hợp bạn tôi góp vốn bằng giấy nhận nợ hợp pháp hay không?

Trả lời:

Biện pháp thu hồi nợ  | Quy trình nghiệp vụ  |  Điều kiện thu hồi nợ  |  Bảng giá thu hồi nợ

Theo quy định của khoản 4 điều 4 Luật doanh nghiệp năm 2005 thì "Góp vốn là việc đưa tài sản vào công ty để trở thành chủ sở hữu hoặc các chủ sở hữu chung của công ty. Tài sản góp vốn có thể là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác ghi trong Điều lệ công ty do thành viên góp để tạo thành vốn của công ty"

Mặt khác tại Điều 163 Bộ luật dân sự năm 2005 quy định "Tài sản bao gồm vật, tiền, giấy tờ có giá và các quyền tài sản". Theo đó thì, giấy nhận nợ là một văn bản ghi nhận một quyền tài sản, hay nói cách khác giấy nhận nợ cũng là một loại tài sản. Do đó việc góp vốn này là hoàn toàn hợp pháp.Tin liên quan

QUẢNG CÁO

Facebook chat
ẨN THÔNG BÁO [X]