Hà Nội tiếp tục "mạnh tay" thu hồi nợ đọng tiền thuế đất

Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2016, Cục Thuế thành phố Hà Nội tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng tiền thuế, tiền nợ liên quan đến đất trên địa bàn thành phố.

Hà Nội tiếp tục

Ngày 31/10, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Văn bản 6268/UBND-BCĐ yêu cầu các Sở, ban, ngành Thành phố; Ban Chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng quận, huyện, thị xã tăng cường đôn đốc thu hồi nợ đọng tiền thuế, tiền nợ liên quan đến đất trên địa bàn thành phố.

Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2016, Cục Thuế thành phố Hà Nội tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng và là đầu mối tổng hợp đánh giá kết quả công tác quản lý nợ, đôn đốc các khoản tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước của từng địa bàn. Qua đó, báo cáo Ban Chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng Thành phố để chỉ đạo, điều hành kịp thời công tác đôn đốc thu hồi nợ đọng.

Thực hiện rà soát số liệu nợ, phân loại nợ chính xác, kịp thời nắm bắt luân chuyển dòng tiền, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của từng người nộp thuế để có các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế đạt hiệu quả cao, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; tiếp tục đẩy mạnh việc công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng danh sách những đơn vị nợ thuế theo quy định.

Biện pháp thu hồi nợ | Quy trình nghiệp vụ | Điều kiện thu hồi nợ

Tiếp tục đẩy mạnh đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào các khâu thực hiện trong công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nợ (cưỡng chế tài khoản, hóa đơn tự động trên ứng dụng, điều chỉnh tiền chậm nộp bằng công cụ hỗ trợ, giảm thiểu thời gian rà soát và đảm bảo tính chính xác về số liệu, gửi Thông báo tiền thuế nợ và tiền chậm nộp qua thư điện tử, xây dựng ứng dụng hỗ trợ phân tích doanh nghiệp trọng điểm, nợ mới phát sinh...).

Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành liên quan trong công tác đôn đốc thu hồi nợ đọng vào ngân sách nhà nước.

Bên cạnh việc đôn đốc quyết liệt, thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế, lắng nghe, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và có biện pháp đề xuất tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế, tạo sự đồng thuận từ phía người nộp thuế, góp phần tạo nguồn thu ổn định vào ngân sách nhà nước. Giao Cục Thuế Thành phố rà soát số liệu nợ, phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh để trực tiếp đôn đốc hoặc tham mưu Ban Chỉ đạo có kế hoạch làm việc đôn đốc trực tiếp một số doanh nghiệp nợ trọng điểm.

Thành lập doanh nghiệp trọn gói | Tư vấn PL hình sự | Tư vấn lĩnh vực hôn nhân và gia đình | Tư vấn xin giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm | Dịch vụ làm sổ đỏ | Dịch vụ kế toán Doanh nghiệp trọn gói

Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng các quận, huyện, thị xã tiếp tục tăng cường chỉ đạo các phòng, ban trên địa bàn quận, huyện phối hợp cơ quan thuế địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp đôn đốc nợ, cưỡng chế nợ thuế, đặc biệt là các khoản nợ của từng điểm thuê đất, từng dự án đất.

Thành lập các tổ công tác liên ngành trên cơ sở phân tích đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, luân chuyển luồng tiền của một số đơn vị thuộc ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh có số thuế nợ lớn để đôn đốc trực tiếp tại trụ sở của người nộp thuế.

Đánh giá kết quả công tác đôn đốc thu hồi nợ đọng từng tháng và lũy kế 9 tháng đầu năm 2016 để đề xuất biện pháp triển khai thực hiện quyết liệt công tác đôn đốc thu hồi nợ đọng, cưỡng chế nợ thuế trong ba tháng cuối năm 2016, gửi về Cục thuế Thành phố Hà Nội là đầu mối đánh giá chung để báo cáo Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng Thành phố theo đúng quy định.

Theo Trí thức trẻ

>>> Bài viết Quan tâmTin liên quan

QUẢNG CÁO

Facebook chat
ẨN THÔNG BÁO [X]