Thu nợ bằng thi hành án khó thực hiện tại sao?

Không xác minh được điều kiện của người phải thi hành án: Các đối tượng nợ thường không muốn trả nợ, cất giấu tài sản hoặc tìm mọi cách để tẩu tán tài sản và sẽ không tự nguyện cung cấp các thông tin về tài sản. Do đó nếu không có các biện pháp nghiệp vụ về xác minh điều kiện  thi hành án thì sẽ không thể giải quyết và thi hành án thành công.

Không có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan thi hành án và người được thi hành án.

Biện pháp thu hồi nợ  | Quy trình nghiệp vụ  |  Điều kiện thu hồi nợ  |  Bảng giá thu hồi nợ

Cơ quan thi hành án tiến hành xác minh điều kiện thi hành án còn mang tính hình thức, chưa thực sự xát xao trong công tác giải quyết thi hành án.

Công ty chúng tôi là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ thu nợ khó đòi cho các tổ chức doanh nghiệp, việc thi hành án là một trong những giai đoạn, nghiệp vụ trong quá trình xử lý nợ của chúng tôi. Trong quá trình hoạt động của mình, để giải quyết được giai đoạn thi hành án giúp khách hàng thu hồi nợ; điều chúng tôi quan tâm nhất là người phải thi hành án còn hoạt động, còn khả năng chi trả và không bị nợ ngân hàng quá nhiều. Khi đảm bảo được điều kiện quan trọng này, bằng các biện pháp nghiệp vụ thi hành án được giải quyết qua nhiều năm, chúng tôi tin rằng sẽ giúp Quý khách hàng thi hành án thành công.Tin liên quan

QUẢNG CÁO

Facebook chat
ẨN THÔNG BÁO [X]