Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn

Ngày 26/11/2014, Quốc hội đã thông qua Luật Doanh nghiệp năm 2014, có hiệu lực kể từ 01/7/2015; So với Luật Doanh nghiệp năm 2005, Luật Doanh nghiệp năm 2014 có 10 chương, 213 điều, tăng 41 điều; Chương IV quy định về Doanh nghiệp nhà nước với 22 điều là chương mới hoàn toàn; Điều 10 quy định về tiêu chí, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp xã hội cũng mới hoàn toàn.


DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP - THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

>>> Tải về:

>>>  Văn bản hướng dẫnTin liên quan

QUẢNG CÁO

Facebook chat
ẨN THÔNG BÁO [X]